mardi 28 juillet 2009

Înăuntru, în afară...

... Înăuntru, furtuna. Nori de cuvinte care se bat cap în cap. Din când în când, câte o acuzaţie ascuţită. Fulger. Răneşte. Sfâşie. Arde. Apoi, spada grea a unei fraze. Doare. Doare rău. Subiectul şi predicatul lovesc greu, în avangardă. Şchiopătând, un adverb fidel se sacrifică. Mai orgolios şi mai egoist, un adjectiv stă în spatele stăpânului. În ariergardă, câteva complemente şi conjuncţii îşi fac curaj. Îmi sună toate interjecţiile în minte şi le mestec între dinţi. Din tâmplă îmi şiroiesc prepoziţii. Războiul continuă. Cuvântul "durere" se multiplică la infinit. Deşi nu e rostit. Doar sensul lui mi se scurge din cap în toate venele, până în capilare. Mi se învineţesc silabele. Mă străpunge gheaţa unor fricative. Când ajung vocale şi consonele, oale şi ulcele, oale şi iele, e şi le, e şi e, ... şi ...

... le dau drumul în colţul din spatele dulapului. Acolo zac toate rebuturile. Foneme din gânduri pierdute, diftongi şchiopi, cratime strâmbe, consoane dentale folosite în locul celor alveolare, fricative misterioase lângă siflante defecte, zdrenţe de cuvinte în falşi triftongi, consoane palatalizate şi o pungă pe jumătate mucegăită cu semne de punctuaţie. Mă dor toate. Am memoria plină de cicatricele cuvintelor. Au lăsat urme prin praful de pe mobile şi de pe mâini. Toate colţurile camerei sunt pline. Spaţiul de după uşă e plin de semne de exclamare mai vechi şi mai noi. Sub pat e un morman de puncte de suspensie încâlcite, treme şi sedile . Printre firele măturii zac ghemotoace de semne de întrebare şi câteva conjuncţii strivite.

...Afară, norii scutură cantităţi uriaşe de apă. Salcâmii se scutură ca loviţi de friguri. Din oceanul întors curg toate valurile peste noi. Frunzele zboară în toate direcţiile. Ude, se lipesc de geam. Gheare şi degete. Şfichiuie. Scârţie. Şuieră. Apa cade în bloc. În valuri. În mări. Peste toate cratimele, silabele şi fonemele. Peste sufletul meu, valiză grea. Atât de grea încât îl uit. De multe ori. În câte o gară. Pustie. În zvârcolirea mută a unui alt hiat.

1 commentaire:

maskin a dit…

foarte frumos si foarte original (si didactic in acelasi timp)